נגישות

אנו חוששים כי ייתכן ואנו סובלים מירידה בשמיעה. מה ניתן לעשות?

פתרונות לבעיית שמיעה

צעד ראשון בדרך הנכונה לפתרון הוא האבחון. יש לפנות לרופא אף אוזן גרון לבדיקה. במקרים שמתעורר חשש כי קיימת ירידה בשמיעה מסוג כלשהו, הרופא יפנה אתכם לבדיקות נוספות, כשהמרכזית שבהן היא בדיקת השמיעה.

בדיקת השמיעה

תוצאות בדיקת שמיעה יהוו נדבך מרכזי לכל טיפול שיידרש בהמשך. הבדיקה קצרה יחסית ואינה כרוכה באי נעימות או כאב כלשהו. היא יכולה להתבצע במכון שמיעה מקצועי או בקופת- חולים באמצעות הפניה מהרופא המטפל. חשוב להקפיד על בדיקה אצל קלינאי תקשורת מוסמך. ייתכן שממצאי הבדיקה יצביעו על הצורך בהיעזרות במכשיר שמיעה.

הבדיקה מעניקה תמונה עדכנית של מצב השמיעה שלכם וכוללת מספר אלמנטים חשובים. היא בוחנת את חומרת ירידת השמיעה; היא נותנת לנו אינדיקציה אם הבעיה בשמיעה, ככל שבעיה כזו קיימת, הינה עצבית או הולכתית; נבדקת היכולת שלכם להבחין בדיבור ועוד;

האודיוגרמה

האודיוגרמה המהווה חלק מתוצאות בדיקת השמיעה, מציגה באופן גרפי את מצב השמיעה שלכם. האודיוגרמה מציגה את ספי העוצמות של הקול שהנכם מסוגלים לשמוע על-פני טווח תדירויות (גובה הצלילים). התדירות נמדדת בהרץ והינה מה שאנו תופשים כגובה הצליל. העוצמה נמדדת בדציבל.

לפניכם דוגמה לאודיוגרמה של אדם בעל שמיעה תקינה, ולצידה אודיוגרמה של אדם בעל שמיעה לקויה. הקו האדום מסמן את מידת שמיעתו של אותו אדם באוזן ימין.

שמיעה תקינה                                                    שמיעה לקויה

שמיעה תקינה שמיעה לא תקינה

דוגמא לשמיעה תקינה ולשמיעה לקויה

הבדיקה נערכת בחדר אטום לרעשי חוץ, שהותאם לצורך כך במיוחד במכון השמיעה. במהלך הבדיקה תרכיבו אוזניות. באמצעות מכשיר הקרוי אודיומטר יושמעו לכם צלילים בתדירויות מסוימות (טונים טהורים), ובעוצמות שונות – תחילה באוזן אחת ולאחר מכן באוזן השנייה. במהלך הבדיקה הזו, עוצמת הצלילים תלך ותפחת עד שלא תוכלו לשמוע אותם כלל – זהו סף השמיעה שלכם.

באודיוגרמה מצוינים, בין היתר, ספי השמיעה שלכם בתדירויות מסוימות בטווח שבין 250 ל-8000 הרץ. זהו טווח התדירויות האופייני לדיבור האנושי.

בדיקה נוספת שתיערך לכם היא בדיקת היכולת שלכם לשמוע ולהבחין במילים. בבדיקה זו תאזינו לסדרה של מילים עליהן תתבקשו לחזור. תחילה בעוצמה הולכת ופוחתת ולאחר מכן בעוצמות שונות. המידע המתקבל מבדיקה זו מסייע לקבוע את סף השמיעה לדיבור – העוצמה החלשה ביותר בה הנכם מסוגלים לשמוע דיבור. כמו כן, נקבעת היכולת שלכם להבחין בין מילים שונות בתדירויות שונות.

נתונים חשובים נוספים המתקבלים באמצעות ביצוע בדיקת השמיעה הם: עוצמת השמיעה הנוחה ביותר -. Most Comfortable Level – MCL זוהי עוצמת הצליל בה נוח לאדם מסוים לשמוע לאורך זמן. כלומר, העוצמה אינה חזקה או חלשה מדי לשומע; ועוצמת השמיעה הלא נוחה .Un Comfortable Level – UCL- זוהי עוצמת צליל שהאזנה לה גורמת לשומע אי נוחות. כלומר, העוצמה חזקה מדי. נתונים אלה מסייעים לאחר מכן בהתאמת מכשיר שמיעה.

לאחר ביצוע בדיקת שמיעה וקבלת תוצאותיה, ניתן יהיה לקבוע את מהות הטיפול הרצוי. קלינאי התקשורת יבחן את תוצאות הבדיקה וימליץ לכם בדבר הצורך במכשיר שמיעה.

המלצה למכשירי שמיעה

כאשר תוצאות השמיעה יצביעו על קיומו של ליקוי בשמיעה, ייתכן ותירשם בטופס הבדיקה המלצה לשימוש במכשירי שמיעה. לאחר התייעצות עם רופא אף אוזן וגרון המטפל בכם, עליכם לפנות למכון המתמחה בהתאמת מכשיר שמיעה לפגישת ייעוץ.

תהליך ההתאמה

התאמת מכשיר שמיעה היא עיסוק למקצוענים בלבד. הקפידו תמיד ללכת לייעוץ לאנשי מקצוע מיומנים, מוסמכים ומנוסים.

במהלך הפגישה, קלינאי התקשורת יקשיב לבקשותיכם והעדפותיכם וימליץ לכם על המכשירים המתאימים עבורכם. קלינאי התקשורת ייתן המלצה זו בהתבסס, בין היתר, על שיקולים רבים כגון חומרת ירידת השמיעה שלכם, אופייה, התאמה לאורח חייכם, ניסיון קודם במכשירי שמיעה והמבנה האנטומי של האוזן שלכם. במהלך הפגישה ייתכן וקלינאי התקשורת ייקח דגימה של תעלת האוזן שלכם על-מנת להכין מהמידה שנוצרה את גוף מכשיר השמיעה או האוזנייה המחוברת אליו בהתאם לסוג המכשיר המומלץ.

בפגישה הבאה, קלינאי התקשורת ימסור לכם את מכשיר השמיעה ויבצע בו סדרת בדיקות, כיול וכוונון של התכנה המצויה בו לשם התאמה מושלמת לנתונים שלכם. המכשיר יישאר ברשותכם לתקופת ניסיון בהתאם לסוג המכשיר כדי לוודא שהוא עונה על צורכיכם וציפיותיכם.

במקרה שבמהלך תקופת הניסיון אינכם שבעי רצון מסיבה כלשהי מהמכשיר שהותאם לכם, בדקו במכון השמיעה המטפל בכם מהם תנאי ההחזר הכספי. לעתים, יוחזר לכם מלוא כספכם בניכוי עלות האוזנייה, עלות בניית גוף המכשיר או עלויות אחרות.

אילו מכשירי שמיעה מתאימים לי?

מכשירי השמיעה שלכם צריכים להיות מותאמים היטב למאפייני ירידת השמיעה שלכם ולצורכיכם. לפניכם מספר שיקולים הנלקחים בחשבון בעת התאמת מכשירי שמיעה. בבואכם אל קלינאי התקשורת שוחחו עימם אודות סדרי העדיפויות שלכם.

 • מאפייני ירידת השמיעה – אופי וחומרת ירידת השמיעה שלכם הינם בעלי משקל משמעותי בהחלטה אילו מכשירי שמיעה קלינאי התקשורת ימליץ לכם להרכיב. קלינאי התקשורת יוכל לעזור לכם להבין את המאפיינים הייחודיים של ירידת השמיעה שלכם ולהסביר אילו דגמים יתאימו באופן מיטבי לחיי היום-יום שלכם.
 • אורח חיים – קחו בחשבון את אורח החיים שלכם: עבודה, פעילויות בזמנכם החופשי. מהם הדברים שאתם עושים אשר מושפעים ביותר מירידת השמיעה שלכם? מהם הדברים שאינכם יכולים לעשות בשל ירידת השמיעה שלכם? הגדירו את צורכיכם וקבעו סדרי עדיפויות. גם עבודתכם מהווה גורם חשוב. ייתכן כי הנכם נוסעים הרבה ותרצו גם במכשיר נוסף לגיבוי.
 • טכנולוגיה – איכות הקול הינה, ככל הנראה, השיקול החשוב ביותר. לא כל חידוש טכנולוגי מיטיב עם כל ירידת שמיעה, ולעתים מכשירי שמיעה בסיסיים יכולים לתת איכות קול מספקת. היוועצו בקלינאי התקשורת – הם יעזרו לכם להעריך את רמת התחכום של המכשיר לה הנכם זקוקים בהתבסס על מגוון נתונים.

 

 • תפעול – מכשירי השמיעה הקטנים ביותר הם גם הדיסקרטיים ביותר, אולם הם כמובן קטנים, וגודלם עלול לעתים להיות גם חסרונם. אם הראייה שלכם או מידת המיומנות שלכם אינה כפי שהייתה בעבר, ייתכן וגודלו של המכשיר יהווה שיקול בבחירת הסוג. קלינאי התקשורת שלכם ייעץ, בהתבסס על יכולות התפעול שלכם, בדבר המכשיר המתאים לכם.
 • מראה – מכשירי שמיעה זמינים במגוון רב של גדלים החל ממכשירים תוך אוזניים ועד למכשירים היושבים מאחורי האוזן. אנשים רבים מוטרדים למדי מעניין המראה, אולם כדאי לזכור כי אחרים יהיו הרבה פחות מודעים מכם לנוכחותו של המכשיר אצלכם. מרבית מכשירי השמיעה הם די דיסקרטיים. קחו בחשבון שגם תספורת מתאימה יכולה לשחק תפקיד בעניין זה.
 • מבנה האוזן – גם למבנה האוזן משקל בהתאמת מכשיר. הגודל והצורה של האוזן החיצונית ובתוכה תעלת האוזן יכולים להקשות אצל חלק מהאנשים על הרכבת מכשירים מסוג מסוים. לדוגמה, אם תעלת האוזן היא צרה במיוחד ייתכן ולא ניתן יהיה להתאים מכשירי שמיעה המצויים בתוכה. קלינאי התקשורת שלכם יעזור לכם להחליט אילו סוגי מכשירי שמיעה מתאימים לכם.

מאמרים מומלצים...

בעיות שמיעה, לקות שמיעה אבחון בעיות שמיעה בדיקת טימפנומטריה

להתייעצות ללא התחייבות

השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  מצא מכון שמיעה
  קרוב לביתך

  image not found

  לקטלוג
  מכשירי שמיעה

  image not found
    התקשר עכשיו
    צור קשר

  להתייעצות ללא התחייבות השאירו פרטים: