Posted on

מה זה אודיוגרמה?

חזור

פתרונות לבעיית שמיעה

הערכה שמיעתית מקיפה הינה צעד ראשון בדרך הנכונה לפתרון בעיית שמיעה. הואיל ופענוח התוצאות יכול להיות מורכב, עם פרטים ומונחים טכניים רבים שחלקנו אולי לא מכירים, הכרת האודיוגרמה היא התשובה.
השימוש בדיאגרמות ובגרפים כדוגמת האודיוגרמה, כמו בכל תחום אחר אותו נרצה למדוד, נועד לפשט את תוצאות תהליך האבחון.

במהלך הבדיקה, האודיולוג משמיע צלילים בתדרים משתנים, כאשר כל תדר מסומן באודיוגרמה שונה. נתונים אלו נקראים גם "ספי שמיעה".

אז מהי אודיוגרמה?

האודיוגרמה מהווה חלק מתוצאות בדיקת השמיעה ומציגה באופן גרפי את מצב השמיעה שלכם. האודיוגרמה מציגה את ספי עוצמת הקול שהנכם מסוגלים לשמוע על-פני טווח תדרים (גובה הצלילים). התדר נמדד בהרץ והוא מה שאנו תופשים כגובה הצליל. העוצמה נמדדת בדציבלים.

בנוסף לרשום מעלה, האודיוגרמה היא בעצם תיאור גרפי של מצב שמיעתכם – האם השמיעה היא בתחום הנורמה או שמא ישנה ירידה כלשהי בשמיעה.. כשמסתכלים על אודיוגרמה, ניתן להבחין בין שלושה סוגים עיקריים של ליקויי שמיעה, המסווגים לפי מיקום הפגיעה במסלול השמיעתי:

1. ליקוי שמיעה הולכתי

2. ליקוי שמיעה תחושתי – עצבי

3. ליקוי שמיעה מעורב

 

לפניכם דוגמה לאודיוגרמה של אדם בעל שמיעה תקינה, ולצידה אודיוגרמה של אדם בעל שמיעה לקויה. הקו האדום מסמן את ספי שמיעתו של אותו אדם באוזן ימין.

 אודיוגרמה הממחישה שמיעה תקינה        אודיוגרמה הממחישה שמיעה לקויה

שמיעה תקינה שמיעה לא תקינה

באודיוגרמה מצוינים, בין היתר, ספי השמיעה שלכם בתדרים מסוימים בטווח שבין 250 ל-8000 הרץ. זהו טווח התדרים האופייני לדיבור האנושי. הקולות והצלילים הממוקמים מעל הקו האדום הם מתחת לספי השמיעה שלו, ולכן אינם נגישים מבחינה שמיעתית.

כיצד ניתן לדעת מה חומרת ליקוי השמיעה בעזרת ניתוח אודיוגרמות?

מיקום ספי השמיעה (המסומנים בצבע אדום לאוזן ימין ובצבע כחול לאוזן שמאל) על-פני ציר העוצמה (ציר ה-y) מאפשר לתאר את חומרת הירידה בשמיעה. ככלל, ניתן להגיד כי ככל שהספים מסומנים במיקום נמוך יותר על הגרף (עוצמות גבוהות יותר), כך הליקוי הוא חמור יותר.

מי מוסמך לבצע את הבדיקה?

לצורך קבלת מידע על מצב השמיעה שלכם, יש לבצע בדיקת שמיעה מלאה. בדיקה זו מבוצעת ע"י אודיולוג מוסמך, שהוא בעצם איש מקצוע המתמחה באבחון של בעיות שמיעה למיניהן ובשיקומן, בעיות שיווי משקל, טינטון וכד'.

בתום האבחון השמיעתי, יוכל האודיולוג לקבוע האם ישנה ירידה בשמיעה, וכן מהם אופיה וחומרתה של ירידה זו. בהתאם לכך, ימליץ האודיולוג על המשך ברור או טיפול במידת הצורך, ובמקרים המתאימים – ימליץ על שיקום שמיעתי באמצעות מכשירי שמיעה.

שלבי בדיקת השמיעה וניתוח האודיוגרמה

1. בדיקת הולכת צלילים דרך אוזניות ( בדיקת הולכת אויר - AC) – מדובר בבדיקה הראשונית שמבצעים לנבדק, כאשר בתומה ניתן לדעת האם השמיעה תקינה או שיש צורך בבדיקות נוספות. בכל מקרה בו ספי השמיעה חורגים מתחום הנורמה, יש צורך בשלבים נוספים ע"מ לקבוע את אופי הירידה בשמיעה (האם הבעיה באוזן חיצונית/תיכונה או באוזן הפנימית).

הבדיקה נערכת בחדר אטום לרעשי חוץ, שהותאם לצורך כך במיוחד במכון השמיעה. במהלך הבדיקה תרכיבו אוזניות. באמצעות מכשיר הקרוי אודיומטר, יושמעו לכם צלילים בתדרים מסוימים (טונים טהורים), ובעוצמות שונות - תחילה באוזן אחת ולאחר מכן באוזן השנייה. במהלך בדיקה זו, עוצמת הצלילים תלך ותפחת עד שלא תוכלו לשמוע אותם כלל - זהו סף השמיעה שלכם. בהמשך נסביר כיצד בדיקה זו מתקשרת ליצירת אודיוגרמה ולניתוחה.

2. בדיקת הולכת צלילים דרך העצם (בדיקת BC) – בדיקה זו בודקת ישירות את יכולת השמיעה של האוזן הפנימית. באמצעות בדיקה זו ניתן לאתר את מקור בעיית השמיעה. הצלילים מושמעים לנבדק דרך קופסית רוטטת, אשר מוצמדת לעצם הגולגולת. בדיקה זו מבוצעת רק  אם בדיקת ה-AC  אינה תקינה.

סדרת בדיקות זו הכרחית על מנת לקבל תמונת מצב מלאה.

להלן תמונה המתארת את אופן רישום הבדיקות באודיוגרמה:

רישום בדיקות אודיוגרמה

 

נתונים חשובים נוספים המתקבלים באמצעות ביצוע בדיקת השמיעה הם:

- עוצמת השמיעה הנוחה ביותר. Most Comfortable Level - MCL זוהי עוצמת הצליל בה נוח לאדם מסוים לשמוע לאורך זמן. כלומר, העוצמה אינה חזקה או חלשה מדי לשומע;
- עוצמת השמיעה הלא נוחה .Un Comfortable Level – UCL- זוהי עוצמת צליל שהאזנה לה גורמת לשומע אי נוחות. כלומר, העוצמה חזקה מדי ועשויה להצביע על רגישות שמיעתית מוגברת. נתונים אלה מסייעים לאחר מכן בהתאמת מכשיר שמיעה.

פענוח סוג לקות השמיעה באמצעות אודיוגרמה:

1. ליקוי שמיעה הולכתי – ליקוי שמיעה הנובע מהפרעה באוזן החיצונית או התיכונה. במצב זה הצליל אינו מועבר ביעילות אל האוזן הפנימית. ליקוי זה עלול לנבוע מנוזלים או דלקות אוזניים, בעיות מבניות, קרע בעור התוף ועוד. לרוב ניתן לטפל בליקוי מסוג זה ע"י רופא אאג (טיפול תרופתית או כירורגי במידת הצורך). לקות שמיעה הולכתית לבדה יכולה לגרום ללקות שמיעה מינימלית ועד בינונית חמורה. בפענוח האודיוגרמה ניתן יהיה לראות כי בדיקת ה-bone (בדיקת BC) תהיה תקינה ואילו הולכת הצלילים באוויר (בדיקת AC המקדימה) תהיה פגועה. כלומר, באודיוגרמה נראה פער ביו בדיקת AC לבדיקת BC.

2. ירידה תחושתית-עצבית: ליקוי שמיעה אשר נגרם בעקבות נזק לתאי השיער באוזן הפנימית או לקצות עצב השמיעה. מדובר בלקות אשר בד"כ בלתי הפיכה. הפגיעה היא לא רק בעוצמת הצלילים אלא גם ביכולת לקבל את האינפורציה באופן חד וצלול. כאשר נרצה לפענח את התוצאה בעזרת אודיוגרמה, נוכל לראות שעקומת בדיקת ה-BC תהיה צמודה לבדיקת הAC (עד 10db פער בין שתי הבדיקות).

3. ירידה מעורבת באיכות השמיעה – מדובר בליקוי המשלב לקות הולכתית ולקות תחושתית עצבית. באודיוגרמה, בדיקת ה-BC לא תהיה תקינה וכך גם בדיקת ה-AC. (תוצאות בדיקת ה- AC יהיו פחות טובות מאלו של BC).

איך ניתן לדעת מה חומרת הירידה בשמיעה באמצעות הנתונים באודיוגרמה?

להלן טבלה עם טווחי עוצמה (dB) מתוך האודיוגרמה. ככלל, כאשר עוצמת הצליל עולה, וישנו קושי בשמיעתאותו הצליל, חומרת הלקות עולה.

חומרת הלקות לפי האודיוגרמהעוצמת הצליל (db)

עוצמת הצליל (db) חומרת הלקות לפי האודיוגרמה
שמיעה בתחום הנורמה 0-15db
ירידה מזערית בשמיעה 15-25db
ירידה קלה בשמיעה 25-40db
ירידה ברמה בינונית בשמיעה 40-55db
ירידה בינונית - חמורה בשמיעה 55-70db
ירידה חמורה בשמיעה 70-90db
ירידה עמוקה בשמיעה 90db ומעלה

 

קריאת אודיוגרמה ופענוח צורת העקומה:

עקומות השמיעה באודיוגרמה נוצרות ע"י חיבור הנקודות של ספי השמיעה לצלילים הנבדקים בבדיקת השמיעה. להלן דוגמאות לעקומות שונות ומשמעותן באודיוגרמה:

HTL – High tone loss
LTL – Low tone loss
Sloping hearing loss
U shaped hearing loss
Flat hearing loss

לאחר ביצוע בדיקת שמיעה וקבלת תוצאותיה, ניתן יהיה לקבוע את מהות הטיפול הרצוי. קלינאי התקשורת יבחן את תוצאות הבדיקה וימליץ לכם על מכשירי שמיעה במידת הצורך.

המלצה למכשירי שמיעה

אם לאחר פענוח תוצאות בדיקת השמיעה יימצא ליקוי בשמיעה, ייתכן ותירשם בטופס הבדיקה המלצה לשימוש במכשירי שמיעה. לאחר התייעצות עם רופא אף אוזן וגרון המטפל בכם, מומלץ לפנות למכון אודיו מדיק המתמחה בהתאמת מכשיר שמיעה לפגישת ייעוץ.

 

מאמרים מומלצים...