נגישות

תנאי שימוש באתר ובחנות

1. תקנון אתר אודיו-מדיק

 1. 1.1 תקנון זה מהווה הסכם משפטי מחייב. אנא קראו תקנון זה בעיון!
 2. 1.2 הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך (להלן: "המשתמש") באתר אודיו-מדיק (להלן: "האתר"). ועל כל רכישה שתתבצע על-ידך באמצעות האתר, לרבות רכישה באמצעות אפליקציה ו/או רכישה טלפונית, ומהווים הסכם מחייב בינך לבין אודיו-מדיק בע"מ (להלן: "מפעילת האתר" או "החברה").
 3. 1.3 תקנון זה ניתן ללא שינוי בכל עת וללא הודעה מראש ע"י מפעילת האתר.
 4. 1.4 גלישה באתר ו/או רכישת מוצר/ים ו/או שירות/ים המוצעים בו מהווה את הסכמתך לקבלת התקנון במלואו. אם אינך מסכימ/ה מכל סיבה שהיא לתנאי מתנאי התקנון, הנך מתבקש/ת לא לעשות כל שימוש באתר.
 5. 1.5 השימוש בחנות האתר הינו אך ורק לבגירים המחזיקים אמצעי תשלום תקף. לא ניתן לבצע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיסי אשראי ו/או כל אמצעי תשלום אחר הקביל על מפעילת האתר.
 6. 1.6 ייתכן כי בחנות האתר יפורטו תנאים לביצוע הרכישה והאספקה. במקרים כאלה, התנאים יהיו בנוסף לתנאי התקנון ולא במקומם.
 7. 1.7 בייחוד בכל הנוגע לסוללות מתכלות למכשירי שמיעה ו/או ערכות ניקוי ו/או אביזרים מתכלים אחרים, אודיו-מדיק תהיה רשאית לספק מוצר בעל מפרט דומה במקום המוצר המוצג ו/או נרכש באתר.
 8. 1.8 אודיו-מדיק עושה כל שביכולתה כדי לוודא, שהמוצרים המוצגים בחנות אותו יימצא ברשותה. לעתים, הדבר אינו מצוי בשליטתה ובמקרים מעין אלה, החברה תעשה מאמץ לספק מוצר חלופי אחר.
 9. 1.9 במקרה של איחור באספקת המוצר, תאפשר החברה לצרכן לבחור בין המתנה לקבלת המוצר, או ביטול העסקה וקבלת מלוא כספו, בהתאם להוראות חוק הגנת המשתמש. אלא אם צוין אחרת במפורש, אספקת המוצרים תבוצע בהתאם לתנאים המופיעים בעמוד המכירה של המוצר. אספקת המוצר תתבצע לבית הלקוח ו/או לכתובת אותה מסר המשתמש בעת הרשמתו לאתר. מסירת המוצר הינה אישית בלבד, קרי לידי המשתמש בלבד, ובמקרים הרלבנטיים בהצגת ת.ז וכרטיס אשראי של המשתמש במעמד המסירה.
 10. רק אישור בדבר ביצוע הזמנה שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי ההזמנה הרלבנטיים לרבות, מספר ההזמנה, פרטי הלקוח פרטי ההזמנה, יהווה אישור על קליטת ההזמנה אצל מפעילת האתר.
 11. 1.11 מועד השלמת הזמנה ייראה כמועד אישור ההזמנה על ידי כל הבאים, במצטבר: (א) אישור חברת האשראי של הלקוח; (ב) קבלת אישור מפעילת האתר לגבי המצאות המוצר במלאי; וכל המועדים הרלוונטיים, כולל קביעת מועדי אספקה, ייספרו החל מהמועד הנ"ל. עיכובים שבאחריות המשתמש יהיו באחריותו בלבד.
 12. 1.12 התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, מובהר בזאת כי יתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים הנמכרים.
 13. 1.13 זמני האספקה של מוצרים באתר נקובים בימי עסקים בלבד (ללא ימי שישי, ערבי חג, שבתות וחגים). האספקה תיעשה באמצעות דואר ישראל, אלא אם צוין אחרת. מפעילת האתר אינה יכולה להיות אחראית לזמני האספקה של דואר ישראל מרגע שהמוצר יצא ממחסניה.
 14. 1.14 לא תהיה אספקה של מוצרים מחוץ לישראל.
 15. 1.15 בכל מקרה של הובלה חריגה, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של החברה או מי מטעמה, תחול עלות ההובלה במלואה על המשתמש.
 16. 1.16 מקום השיפוט בכל עניין ומחלוקת הנובע ו/או קשור לשימוש באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או תקנון האתר יהיה בבית המשפט המוסמך במחוז תל-אביב.
 17. 1.17  פרטיות: השימוש באתר כפוף למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. אנא קראו אותה בעיון. מבלי לגרוע מהאמור במדיניות הפרטיות של האתר מובהר כי בעת הרישום לאתר הנך יכול/ה להסכים לקבל הודעות ודיוורים שונים, לרבות דברי פרסומת והודעות שירות ומערכת, מאת מפעילת האתר ו/או מי מטעמה. בנוסף, ייתכן וקובץ הידוע בשם cookie המכיל, בין היתר פרטים אודותיכם וגלישתכם באתר, יאוחסן במכשיר באמצעותו גלשתם לאתר, וגלישתכם באתר מהווה הסכמה לקבלת הקובץ.
 18. 1.18 שירות לקוחות: לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של מפעילת האתר בדואר אלקטרוני info@audio-medic.co.il או בטלפון 03-5225223 או בפקס 03-5237439.
 19. 1.19 אימות זהות או דרישת פרטים נוספים. מפעילת האתר ו/או מי מטעמה רשאית לדרוש פרטים נוספים או אסמכתאות בנוגע לזהות המשתמש ופרטי כרטיס האשראי ששימש להזמנה.
 20. 1.20 רישומי האתר ומערכות מפעילת האתר מהווים רשומה מוסדית כהגדרתה בחוק בדין.
 21. 1.21 אין להעתיק את תכני האתר מבלי לקבל רשות מפורשת בראש ובכתב מאת מפעילת האתר.
 22. 1.22 מפעילת האתר לא תישא באחריות מכל מין וסוג שהוא לנזקים ישירים או עקיפים ככל שיגרמו לצד כלשהו, לרבות למשתמשים, כתוצאה ו/או בקשר עם השימוש באתר ו/או התכנים באתר.
 23. 1.23 מפעילת האתר רשאית לבטל כל הזמנה או למנוע גלישה באתר של כל משתמש אשר הפר את הוראות התקנון ו/או הדין ו/או החוק.
 24. 1.24 משתמש רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות הדין וחוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו לפיו.
 25. 1.25 מדיניות החזרת מוצרים: בהתאם להודעת המשתמש ניתן יהיה להחזיר מוצר בתוך תקופה של עד 14 יום ממועד קבלתו, ובלבד שהמוצר במצב ומסוג כמוגדר בחוק ובכפוף לדמי ביטול ככל שכאלה חלים.

 

להתייעצות ללא התחייבות

השאירו פרטים ונחזור אליכם:

  מצא מכון שמיעה
  קרוב לביתך

  image not found

  לקטלוג
  מכשירי שמיעה

  image not found
    התקשרו עכשיו
    צרו קשר

  להתייעצות ללא התחייבות השאירו פרטים: